top of page
20190724_080852.jpg
20190724_085911.jpg
20190724_081022.jpg
20190724_080949.jpg

Barometer met een BME280 module

De BME280 kan de vochtigheid, luchtdruk en temperatuur meten.

De luchtdruk wijzigt ten opzichte van uw hoogte boven zeeniveau.

Correctiefactor = uw hoogte in voet gedeeld door 27.3

Hoe instellen ?

Druk beide knoppen in en zet de spanning op.

U zult een teller zien. Van zodra u het berekende getal ziet lost u de knoppen.

Dit getal wordt in het geheugen weggeschreven.

Drukt u enkel op schakelaar 1 bij het opstarten, dan wordt deze "preset" gewist.

Het schema is zeer eenvoudig.

bottom of page